Fundacja

Fundacja Civis Liber jest organizacją non profit, której celem jest propagowanie idei wolnościowych. Fundamentem działalności jest popularyzacja wiedzy i informacji na temat ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu, konserwatywno-liberalnej (libertariańskiej) myśli politycznej i rozumieniu istoty wolności człowieka w obecnych czasach, jak i na tle historii świata. Poprzez organizowanie otwartych spotkań chcemy przybliżyć twórczość uznanych w świecie autorów myśli wolnościowej takich jak: Milton Friedman, Murray Rothbard, Ludwig von Mises czy Frédéric Bastiat.

Nasze cele

  • kształcenie i uświadamianie społeczeństwa z zakresu funkcjonowania rynku, ekonomii, modeli ustrojowych i rozumienia istoty wolności,
  • organizowanie wystąpień i spotkań z wybitnymi autorami i mówcami z zakresu problematyki wolności, ekonomii oraz polityki

Jak nam możesz pomóc?

Jesteśmy organizacją non-profit i funkcjonujemy wyłącznie z darowizn, zbiórek publicznych i pracy wolontariuszy. Jeżeli uważasz, że nasza misja ma sens to zachęcamy do wspierania nas w każdy możliwy sposób – od promocji wśród znajomych po wsparcie finansowe.

Wolontariat

Jeżeli chcesz się zaangażować w ciekawą inicjatywę społeczną, której celem jest popularyzacja myśli wolnościowej to fundacja Civis Liber jest miejscem dla Ciebie. Razem możemy zdziałać więcej. Zachęcamy do skontaktowania się z nami osoby które w szczególności:

  • interesują się twórczością autorów jak np.: Milton Friedman, Murray Rothbard,  Friedrich Hayek czy Ludwig von Mises lub prowadzić (prowadzą) pracę naukową, która nawiązywałaby do wolnościowego nurtu.
  • osobę, która chciałaby zająć się pomocą w tworzeniu zbiórek publicznych, crowdfundingu lub innych sposobów pozyskiwania funduszy.
  • osobę, która chętnie pisałaby artykuły o tematyce wolnościowej i ekonomicznej.

Wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażują się w działalność fundacji oferujemy możliwość uzyskania odpowiednich referencji. Nie wykluczamy, że osoby, które wpłyną istotnie na rozwój organizacji będą miały możliwość w przyszłości podjęcia pracy zawodowej.