Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z działalności fundacji za 2016 rok
  2. Sprawozdanie z działalności fundacji za 2017 rok
  3. Sprawozdanie z działalności fundacji za 2018 rok (w przygotowaniu)