Organizacja pożytku publicznego

Fundacja „Civis Liber” posiada status organizacji pożytku publicznego od stycznia 2019 roku. Dzięki temu w prosty sposób możesz wspierać naszą działalność na rzecz edukacji ekonomicznej i szerzenia myśli wolnościowej poprzez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego w rocznej deklaracji podatkowej.

Przekaż na 1% swojego podatku dochodowego

KRS 0000599943

 

Warunki przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

  1. Deklarację trzeba złożyć w terminie. Złożenie deklaracji podatkowej po terminie oznacza utratę prawa do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.
  2. Jeżeli złożona w terminie deklaracja nie wskazywała podmiotu OPP do przekazania 1% podatku dochodowego to w ciągu 1 miesiąca* od terminu złożenia deklaracji można dokonać korekty i wskazać pożądany podmiot do przekazania 1% podatku.
  3. Podatek wskazany na deklaracji musi być zapłacony w całości w terminie 2 miesięcy** od terminu złożenia deklaracji.
*Terminy złożenia deklaracji podatkowych
  • do końca kwietnia dla deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37;
    **termin korekty upływa z końcem maja, a wpłata podatku z końcem czerwca.
  • do końca stycznia dla deklaracji PIT-28
    **termin korekty upływa z końcem lutego, a wpłata podatku z końcem marca.